Thông tin công ty

  Điện thoại: 08.6299.2626
  Fax: (08) 6297.2626
  Email: phuclong26@gmail.com
  Kỹ thuật: 090.333.7869

Phòng bán hàng

  Kinh doanh 1: 093.773.2626
  Kinh doanh 2: 093.214.2626
  Kinh doanh 3: 094.353.2626
  Kinh doanh 4: 098.990.2626